Maak jij al gebruik van het gezinstegoed?

Sinds 1 juli 2021, mag je de tegoeden van alle kinderen binnen één gezin bij elkaar optellen. Dit heet het gezinstegoed. Dit geldt voor alle gezinnen met kinderen t/m 17 jaar in alle U-pasgemeenten. 

Goed om te weten: het tegoed voor volwassenen (18+) blijft strikt persoonlijk. Dit tegoed kun je dus alleen aan activiteiten voor jezelf besteden. 

Hoe werkt het gezinstegoed?

Ieder kind krijgt een eigen U-pas, maar het beschikbare tegoed kan worden besteed aan alle kinderen in het gezin. Je mag de tegoeden dus bij elkaar optellen (combineren). Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een duurdere schoolreis en/of lidmaatschap van een sportvereniging te betalen uit het U-pastegoed.

Hoogte U-pastegoed van je kinderen

Het tegoed per kind is afhankelijk van de gemeente waar je woont en hoe oud je kind is:

Meer informatie gezinstegoed

Voor meer informatie, tips en voorbeelden over het gezinstegoed verwijzen we je naar de pagina over het gezinstegoed.

Naar boven